ingiltere vizesi ile Tower of London

ingiltere vizesi ile Tower of London, ingiltere vizesi ile Tower of London nerede; Dokuz yüz yıllık geçmişi ile Thames Nehri kenarında bulunan Londra Kulesi, şehrin en eski ve korku salan yapılarından biridir. Tarihi boyunca Kraliyet Ailesi’nin mücevherlerinin saklandığı bu kule, hapishane ve cephanelik olarak da kullanılmıştır. Monarşiye karşı gelen kişiler buraya kapatılır ve tutuklular burada idam edilirdi. Londra Kulesi’yle özdeşleşen bir efsaneye göre; buraya gelen büyük siyah kuzgunlar, Kule’yi terk ettikleri takdirde krallığın yıkılacağına dair bir inanış vardır. Aslında, kuzgunların tek kanatları bedenlerine tutturulmuş ve böylece uçmaları imkânsız kılınmıştır. Burada ölen kuzgunların anısını yaşatmak için dikilen anıt, oldukça ilgi çekicidir.

Geçen haftadaki sayfa görünümleri

Popüler Yayınlar